قطعات مشابه در دسته بندی

دنده کیلومترشمار530,550

وضعیت: موجود در انبار

قیمت : 1,100,000 ریال

بوش دوشاخه کلاچ315H,110S

وضعیت: موجود در انبار

قیمت : 243,000 ریال

دیسک کلاچ

وضعیت: موجود در انبار

قیمت : 10,667,000 ریال

بلبرینگ کلاچX33

وضعیت: موجود در انبار

قیمت : 3,770,000 ریال

گيربکس کامل

وضعیت: موجود در انبار

قیمت : 240,059,000 ریال

صفحه کلاچX33

وضعیت: ناموجود

قیمت : 0 ریال

صفحه کلاچ

وضعیت: موجود در انبار

قیمت : 15,632,000 ریال

سیلندر پائینی کلاچX22

وضعیت: موجود در انبار

قیمت : 3,694,000 ریال